Stenkulla skolhus

Carina Sönderhegn och Roland Cartegs bostad i Hasselfors

 

Entré på baksidan

 

Uthuset