fd Apoteket

   
   

Fastigheten köpt av Ovanåkers kommun 1991 i samband med att ett café gick i konkurs och lämnade bottenvåningen.
I bakgrunden det gamla Centralpalatset. Byggnaden är K-märkt och uppförd 1899-1900 av byggmästare Jonas Holm åt apotekare
Gustav Edvard Culin. Uppmätningsritning med apoteksinredningen finns bevarad liksom dragskåp och en stor del av den ursprungliga
ådermålade inredningen som övertagits frĺn Nytta&Nöje. Några tidningsklipp som bakgrund.
Sommaren 2006 har byggnaden återfått sin ursprungliga rosa färgsättning.

Fastigheten har försålts till Morad Mahamud Taher med tillträde den 30 mars 2011 som avser att driva retaurantverksamhet (Saras) i lokalerna
och bosätta sig med familjen i lägenheten som varDalaHelsinge Skogs lokal. Vi tror att denna lösning är lycklig för både
för fastigheten och Alfta.

Vi tackar våra lokalhyresgäster för gott samarbete under den tid vi förvaltat fastigheten:

DalaHelsinge Skog AB (numera avvecklat)

Salong La Rose

Alfta Fotvård

 

 

 

AP