PerHans i Alfta socken

Historik Gundbo 3, 3:4 och 3:10

Gundbo 3 enl karta 1777 med ägoförteckning

Gundbo 3 bestående av nio öres- 12 penningland ägdes av Nils Jonsson. Han hade fem barn,
Pär, Nils, Jon, Anna och Kerstin. 1793 upprättades ett bevarat avtal om fördelning av gården så att
1. Pär Nilsson 1795 lagfördes för 3 öres- 12 penningland avseende stamfastigheten med byggnad
2. Jon Nilsson, gift med Brita Hansdotter 1795 lagfördes (köpeskilling 4:e november 1793 35 riksdaler,
5 schillingar, 8 rundstycken och 100 öringar) för 6 öresland
3. Nils Nilsson enligt avtalet blev torpare hos Jon
4. Anna Nilsdotter, gift med Erik Olofsson köptes ut och
5. Kerstin Nilsdotter, gift med Jon Pärsson, köptes även ut.

Jon och Brita fick två döttrar Kerstin och Karin
Kertstin Jonsdotter gifte sig med Olof (O.) Eriksson som 1813 köpte Jons 6 öresland, Gundbo 3,
och fick lagfart 1814

Här har vi en lucka i skeendet och är tacksamma om någon vill fylla den men

1869 fick Anders Persson lagfart på 2 öresland, Gundbo 3:4, nuvarande Klockar.

Klockar övertogs sedan av Per Andersson och Karin Andersdotter 1879

Gundbo 3:4

1840 erhöll Erik Ersson med hustrun Brita Olsdotter lagfart på 4 öresland nuvarande Perhans och
1873 delades gården så att Erik Ersson fick 2 öres- 16 penningland och Olov Ersson 1 öres-
8 penningland. Dock köpte Olof Ersson samma år, troligen i samband med giftermål med dottern
på granngården Brånan, Gundbo 3:3. Vid denna lagfart hade arealen ökat till 4 öres- 7 2/10
penningland.

Perhans Olle omkr 1930  

Olov Ersson gift med Ella Persdotter
lagfördes på gården 1873 omfattande
4 öres- 7 2/10 penningland.

Samma år erhöll Olov 1 öres- 8 penningland
vid delning av Erik Ersson med hustru Brita Olsdotters 1840 lagfarna 4 öresland som därefter omfattade 2 öres- 16 penningland.

Olle och Ella fick inga barn som kunde överta gården som gick ur släkten när Olle dog efter att ha levt på undantag på gården som 1901 överläts på Klockars ägare Per Andersson.

 

1901 erhöll Per Andersson och Karin Elsa Andersson lagfart på Perhans som således sammanlades med Klockar som tidigare 1795. Klockar-Anders gjorde en hel del vidlyftiga affärer och ökade ägorna med Kyrkbyn 26:42, 22,5 penningland, Gundbo 4:10, 3 öres- 18 penningland, Gundbo 4:5, nuvarande Klockar och 6,5 penningland Gundbo 5:7 som resulterade i att först Kyrkbyn 26:42 såldes.
Det fortsatte med konkurs och att samtliga kvarstående ägor övertogs av Einar Linder,
en stockholmare som vid denna tid drev Berns Salonger. Han lagfors 1931. Gården arrenderades av troligen av Elsa Andersson.

1943 lyckades Elsa Andersson (Klockar-Anders fru) Gundbo 3:4 på 4 öres- 7 2/10 penningland, Gundbo 4:5 och 5:7. Elsa och Anders födde 2 döttrar Irma, gift med Anders Appelgren, och Anna-Britta, gift med Olle Wälås.

På 40-talet brann Klockars mangårdsbyggnad ned till grunden och familjen flyttade till Perhans
under några år. För återuppbyggnaden revs 2/3 av Perhans ladugård.

1966 gjordes arvsskifte efter Elsa varvid gården tillskiftades Irma efter att från Gundbo 3:4 Perhans avstyckades Gundbo 3:10 med mangårdsbyggnad och brygghus på 2000 kvm mark som gick till Anna-Britta Wälås.

Gundbo 3:10

Anna-Britta bodde aldrig på gården utan mangårdsbyggnaden hyres ut till en äldre dam och brygghusets 1 rum och kök till Ivar Skog med stort jaktintresse. Brygghusets bakugn har använts flitigt och utrustningen finns kvar trotts att åren 1974 till 1989 byggnaderna stått tomma.

1989 köptes Perhans av Ralph och Majgull Carteg från dödsboet efter Anna-Britta att användas som sommarställe och med intentionen att på sikt ta fram det gamla och varsamt modernisera.

1994 övertogs fastighetan av Per Hans Fastigheter AB som ägs till 100% av Ralph Carteg.

2002 såldes fastigheten till Majgull Carteg