- Majgulls Fastighet -

Fastigheten köptes 1995 av Uno Engs dödsbo och är belägen i Edsbyn, Barnängen, Garvarvägen 1.

Edsbyn är centralort i Ovanåkers kommun i Hälsingland. Orten är t ex känd för sitt hembygdsmuseum Mårtesgården, med mycket vackra allmogemålningar och bandylaget som spelar på Ön.

 

Tomten är belägen centralt i den södra stadsdelen i anslutning till Voxnan i ett villaområde. Huvudbyggnaden, uppförd 1907 som industrifastighet, innehåller fyra tvårumslägenheter (50 + 2 x 60 + 72 kvm), och en verkstadslokal (105 kvm).

Uthuset inrymmer en verkstad (80 kvm) och lagerutrymmen. Där finns även en byggnad med tre kallgarage med motorvärmare.

Byggnader
Huvudbyggnad Uthus o garage
92k 88k

 

Om du är intresserad av en affärslokal eller en ny bostad klick för att se våra erbjudanden att leva i en fin omgivning.

Om Du är intresserade av vilka vi är, besök gärna vår privata hemsida.

 

Skicka mig en e-post eller kontakta mig per snigelpost, eller telefon

MC