VÄLKOMMEN

till Per Hans Fastigheter AB

Per Hans Fastigheter Kontors- och butikslokaler samt bostäder i Alfta centrum
Majgulls Fastighet Bostäder och lokaler i Edsbyn
Perhans

Hälsingegård inom Gundbo byalag i Alfta

Ägare Ralph och Majgull Carteg